【8m+ BB食譜】蕃茄薯仔紅衫魚瘦肉湯

【8m+ BB食譜】蕃茄薯仔紅衫魚瘦肉湯


⭐蕃茄薯仔紅衫魚瘦肉湯⭐8m+

材料🥣
紅衫魚 1斤
瘦肉 半斤
番茄 4個
薯仔 2個
薑片 3片
水 2L

煮法🥣
1.首先將番茄切件(大約1個開8件),薯仔滾刀切件,備用
2.紅衫魚請魚檔起魚鱗同清理內臟,返到屋企再打多次鱗同洗乾淨,一定要用廚房紙抹乾魚身同魚肚
3.瘦肉切件,凍水汆水(跑活水一定要用凍水,先至可以將豬肉裏面嘅雜質洗晒出嚟)
4.燒熱鑊落油,再加薑片,爆香薑片之後,就落紅衫魚慢火煎香兩邊,要有耐心咁煎,如果唔係好易痴底
5.同時間煲定一煲熱水,當魚煎好之後,就灒入熱水,要蓋過魚面
6.大火滾起之後,就落埋瘦肉、蕃茄、薯仔同剩餘嘅熱水
7.再次滾起之後,就較最細火煲2小時

=========

一個在職新手媽媽。記錄山竹既成長過程、分享我既育兒點滴、餵哺母乳既辛酸同貼士、加固心得。

FB:山竹媽 X 竹竹日誌