【Cookingmama食譜大集合】茶飲篇

【Cookingmama食譜大集合】茶飲篇


湯水都有分季節飲啦🥣,茶都有㗎☕!唔同季節飲唔同效用嘅茶~春天要去濕💦,夏天要清熱🥵、秋天要滋潤🍂、冬天要止咳潤肺❄️。哇,一下子要咁多茶飲食譜,記唔到喎。唔緊要!呢度有一份 #茶飲食譜大集合📗,搵返一份啱飲嘅茶飲話咁易😍~

竹蔗雪梨茶:食譜按我

青欖桔餅雪梨乾茶:食譜按我

雪梨菊花杞子茶:食譜按我

金羅漢果蘋果茶:食譜按我

麥冬金羅漢果茶:食譜按我

刺五加杞子茶:食譜按我

雪梨蜜棗薏米水:食譜按我

冰糖山楂洛神花茶:食譜按我

蘋果紫花果茶:食譜按我

消暑冬瓜茶:食譜按我

竹蔗粟米鬚蘋果茶:食譜按我