【Mama秘訣】屋企唔想養「媽寶」?教你媽媽育兒小秘方!

【Mama秘訣】屋企唔想養「媽寶」?教你媽媽育兒小秘方!


屋企已經有一個大唔透嘅老公,好多野都要媽媽們處理,亞洲地方嘅育兒方法真係好容易會養出一個「媽寶」(睇下老公就知..),點樣先可以令屋企嘅小朋友唔好變得冇主見、又唔識獨立思考、大個咗嘅起居飲食唔駛阿媽打點呢?

1. 培養小朋友自理能力

要小朋友唔成為一個「媽寶」、樣樣野都依靠媽咪先做到,第一樣野當然要佢地有良好嘅自理能力啦~其實好多時媽媽都係因為睇唔過眼或者忍唔到手先會幫小朋友手做本身佢地可以自己做到嘅事。簡單地可以由插飲管開始,有時佢地見到大人做,睇完之後就會跟住做,不過有時佢失敗得太多次,大人們都會唔耐煩或者唔忍心直接就幫佢做埋~

不過其實咁樣係好難培養小朋友嘅自理能力架~所以大人要俾小朋友自理嘅機會,俾佢地自己多啲嘗試,如果真係一啲較難嘅 task,可以輔助一下,讓佢地慢慢學習自理。

2. 勇於放手

如果出到外面,大片草地又或者公園嘅話,喺睇到嘅範圍內,其實都可以俾小朋友自己四圍探索、四圍玩~每一次放手俾仔女機會周圍走,佢地都可以從中為自己作出唔同嘅判斷同決定,訓練小朋友嘅動機、發展能力,所以勇於放手都可以俾度佢地自我發展,唔駛每一樣野都依靠大人,喺適當嘅時候為佢地提出指點,俾到正確嘅價值觀就唔怕佢地會容易做錯選擇啦~

3. 提高主動性

好多大人見到小朋友自己動手做野都會立即衝過去幫手,例如小朋友裝水,好多時媽媽會驚水嘅重量、冷熱程度、杯嘅材質,令到家長會怕仔女會發生意外而上前阻止,甚至直接幫佢地做埋一份。咁樣其實好易會令小朋友嘅主動性減低,以後可能郁啲就咩都叫爸爸媽媽幫手做。當然,小編都明白家長會有好多擔憂,不過同時亦可以喺外在環境調節,例如俾小朋友一個杯口比較大嘅杯、俾一壺唔會太熱嘅溫水佢地自己動手斟,減少產生意外嘅可能就冇有怕啦!

希望大家學識呢3招之後,大家屋企唔會出「媽寶」啦~