【#Mama調查局🕵🏻| 難忘生仔經歷🤱🏻】過二百位媽媽分享!精選生仔故事

【#Mama調查局🕵🏻| 難忘生仔經歷🤱🏻】過二百位媽媽分享!精選生仔故事


一生人要數最難忘嘅經驗,生仔過程真係數一數二!今次我哋就調查咗媽媽們有無啲咩難忘嘅生仔經歷⋯⋯唔調查唔知,原來有咁多意想不到嘅情況!有驚險嘅,有搞笑嘅,亦都有甜蜜嘅!小編一個一個咁睇晒後只想講句,各位媽媽都唔容易,真係辛苦了! #太偉大啦


都唔知好嬲定好笑!

作死老公系列⋯⋯


突發危急情況!

BB突然心跳下降,原來係玩「臍帶繑頸」

打麻醉打唔啱位⋯⋯

醫生未著手術袍已經跌咗半個出嚟!

生孖胎真係唔容易⋯⋯

好彩喺公院生!

生仔真係唔容易⋯⋯

疫情下嘅難受⋯⋯

意想不到嘅後遺症⋯⋯


感動幸福時刻⋯⋯


精彩故事不能盡錄,🔍睇埋其他媽媽嘅分享
>> https://bit.ly/2VDl4mM