【HolidayMama】免費大樹室內遊樂場!夠晒刺激!3層高大樹滑梯x架空繩網

【HolidayMama】免費大樹室內遊樂場!夠晒刺激!3層高大樹滑梯x架空繩網


最新好多遊樂場都解封!小編今日就介紹呢個大樹室內遊樂場,費用全免,每節可以玩15分鐘!入面有三層高嘅大樹滑梯同架空繩網,又刺激又好玩,小朋友都瘋狂!而細B都可以喺幼兒區玩!咁有特色嘅免費室內遊樂場,真係非常值得一去~

原來呢個免費遊樂場封咗好耐了
對上果次入黎小肥妹都未出世…🤰🏻
而家終於開返🤩

呢度就係 香港濕地公園 Hong Kong Wetland Park 裏面嘅兒童室內遊樂場🎠因為疫情而關閉咗兩年幾😢而家終於開返啦👏🏻等咗好耐啦✌🏻

免費嘅室內遊樂場位於餐廳隔離,而家會分兩個時段攞籌入場,分別係 早上10點 及 下午2點半 開始一直派籌直至每段入場時段滿額。

每節15分鐘,攞籌後喺指定時間喺門外排隊等候工作人員派貼紙就可以入場,場內係好濕地公園嘅佈置😂三層高嘅🌴大樹滑梯同架空繩網🦥令到小朋友好瘋狂🤘🏻

‼️提提大家先,大樹滑梯只准身高一米以上嘅小朋友玩,不過身高唔夠一米嘅幼兒都可以入場喺指定幼兒corner玩比較小型啲嘅滑梯。另外遊樂場冷氣比較大,小心一冷一熱冷親!

除咗遊樂場,濕地公園亦有好多室內展館同户外探索區,門外仲有一個好受歡迎嘅花園迷宮,有機會再介紹俾大家👍🏻

活動資訊:

香港濕地公園 – 「沼澤歷奇」
地址:天水圍濕地公園路
開放時間:10:15am – 16:45pm
香港濕地公園門票:成人$30/優惠票$15/ 三歲以下免費
✅最抵一定係買家庭年票,兩大兩小一年任去只係$200
「沼澤歷奇」收費:免費

==============

小肥家沒有怪獸家長,卻有兩隻怪獸喵加上一個怪獸B。 一家都喜歡大自然帶來的爽,跑跑跳跳你追我逐才是小朋友真正的童年。

Facebook:小肥子星球