【HolidayMama】又到賞花季節啦!18區特色花圃!網上觀看嶄新體驗

【HolidayMama】又到賞花季節啦!18區特色花圃!網上觀看嶄新體驗


講到春天又點少得賞花呢🌸?今年香港花卉展覽喺18區選定嘅公園設置咗各式園圃📍!有西式亦有中式嘅🤓,更係有呢排好Hit嘅鬱金香花圃🌷!

今年以杜鵑花為主題花
白色嘅杜鵑花都別有一番風味!

由於疫情,由3月19至4月19日,大家更係可以透過網絡賞花💻!喺呢個網上花展,大家仲可以收睇介紹杜鵑花傳說嘅動畫、專家講解嘅片段🎞️,更有互動遊戲供小朋友參與㖭👾!一齊感受春天氣氛啦☺️💕~

花圃地點:

特色花圃名稱場地地址查詢電話
主題花 (杜鵑花)
花圃
九龍公園九龍尖沙咀柯士甸道22號2601 8630
鬱金香花圃中西區海濱長廊
(中環段)
香港中環龍和道2158 6719

東方園圃:

分區場地地址查詢電話
中西區遮打花園香港中環遮打道2853 2566
東區愛秩序灣公園西灣河愛德街10號2967 6975
九龍城海心公園九龍土瓜灣旭日街2762 2083
葵青青衣公園新界青衣青敬路60號2435 0533
南區鴨脷洲海濱長廊鴨脷洲平瀾街2555 1268
灣仔灣仔峽公園山頂甘道27號2879 5622
黃大仙獅子山公園九龍黃大仙竹園道2337 4648
油尖旺九龍公園九龍尖沙咀
柯士甸道22號
2724 3344
元朗天柏路公園元朗天水圍天柏路2478 4342

西方園圃:

分區場地地址查詢電話
離島達東路花園大嶼山東涌達東路2852 3220
觀塘佐敦谷公園觀塘新清水灣道71號2342 2241
北區石湖墟賽馬會遊樂場上水寶運路6號2679 2819
西貢寶康公園將軍澳運隆路10號2791 3100
沙田沙田公園沙田源禾路2 號2695 9253
深水埗荔枝角公園九龍荔枝角
荔灣道一號
2307 0429
大埔大埔海濱公園新界大埔大發街2667 5489
荃灣賽馬會德華公園荃灣德華街2212 9702
屯門屯門公園屯門屯門鄉事會路2451 1144 /
24575939

大家可從十八區園圃中投選心目中最喜愛嘅「東方園圃」同「西方園圃」,更係有機會嬴取豐富獎品!

網上花展期間,香港科學館更有特別安排「花花世界感官遊」展覽,帶埋小朋友去有五感探索繽紛嘅花花世界啦!

資料來源:康樂及文化事務署