【Mama心聲】點解個個小朋友都已經識,但… 媽媽要了解小朋友各有自己嘅發展時間

【Mama心聲】點解個個小朋友都已經識,但… 媽媽要了解小朋友各有自己嘅發展時間


兩個星期前喺家長同學聚會中見到禧禧好多同學仔已經可以自己踩三輪車,有啲仲玩緊平衡車,但禧禧都係要爸爸媽媽推住架三輪車行前行後。當時心裡面就開始諗到兩個問題,第一,原來呢個歲數既小朋友係有能力要自己踩郁架三輪車。第二,點解禧禧仲未識既?但我好快就打消左呢個咁唔理性既想法,然後再提醒自己每個小朋友都有自己既發展時間,有快有慢,又唔係要比賽,只要佢長大後做個好人就好了,無需要同其他小朋友比較。

前日我帶禧禧落街踩單車,佢突然間自己識踩,媽媽我好似發現新大陸咁,好興奮,不停咁重覆以下呢句說話: 你好叻呀家姐,你識自己踩!
應該講咗有十幾次,但當時既心情真係筆默難以形容!

明白做父母的一定會擔心仔女既成長過程,但真係要有耐性,要有信心相信佢地一定做到,只是時間問題。禧禧同熙熙,你地要慢慢長大,唔急的,我同爸爸會繼續學習做好你地既父母,學識耐心等待和陪伴你們成長。

==

=================

我叫Mandy, 是一位80後全職媽媽和blogger, 育有兩位寶貝(禧禧同熙熙)。

感恩能夠成為全職媽媽,可以見證及陪伴小朋友成長並透過日誌記錄禧&熙既生活點滴。喜歡鑽研烹飪,為小朋友煮岀有營食物,享受湊b生活並喜歡吃喝玩樂,行街及扮靚。

FB:禧。熙。之生活點滴