【Mama小確幸】自己懷孕同時遇上姊妹、閨蜜都一齊懷孕,令你明白you are not alone!

【Mama小確幸】自己懷孕同時遇上姊妹、閨蜜都一齊懷孕,令你明白you are not alone!


我有個妹妹,年紀相差不遠,細個既時候成日吵吵鬧鬧嘈到拆天,但又咁諗,其實可以一齊成長,就算打架都係一種緣份同共同回憶。到大個左之後發覺妹妹更是我心目中舉足輕重既人。妹妹亦係我懷孕及育兒路上既小伙伴。儘管有時我哋會拌嘴、偶爾意見不合,不過佢仍然是無可取代的!我同妹妹都係二寶媽媽,第一胎我哋既小朋友相隔四個月,第二胎既小朋友相隔十日,兩次都能夠一齊懷孕,相信呢個係天賜嘅福氣。

一齊懷孕好處有:

1. 兩胎都係一齊懷孕,而懷孕時間又差不多,所以我哋成日交流懷孕資訊,分享懷孕趣事和警剔對方陀B要注意既事項

2. 十月懷胎既過程都辛苦,包括孕吐、訓得差,心情低落。成日都因為咁而影響情緒,同時間經歷大肚,絕對可以互相扶持,因為大家都親歷其中,好似只有大家先會明白大家既苦與樂

3. 為左俾BB最好的,我哋都選擇餵母乳,亦知道餵母乳係一個好既大挑戰。由上奶,奶塞痛,到奶路暢通去到收奶既過程同困擾,我哋都不停鼓勵對方要有毅力同堅持

4. 剛為人父母,好多野都要學,但身邊總會有個豬隊友。當遇到老公唔識湊仔,對小朋友做啲荒唐野既時候,大家會互呻一下

5. BB衫,用品,圖書及玩具可以交換或者留起俾對方既小朋友。

6. 四個小朋友一齊愉快成長,時常見面可以增進感情,更可以令佢哋學習何謂分甘同味,相親相愛,不爭吵。

=================

我叫Mandy, 是一位80後全職媽媽和blogger, 育有兩位寶貝(禧禧同熙熙)。

感恩能夠成為全職媽媽,可以見證及陪伴小朋友成長並透過日誌記錄禧&熙既生活點滴。喜歡鑽研烹飪,為小朋友煮岀有營食物,享受湊b生活並喜歡吃喝玩樂,行街及扮靚。

FB:禧。熙。之生活點滴