【HolidayMama】一個晏晝!偽台中之旅!草地+捐山窿公園+超靚夕陽打卡位

【HolidayMama】一個晏晝!偽台中之旅!草地+捐山窿公園+超靚夕陽打卡位


【假日親子遊】好耐無試過捐山窿 天空之鏡

好開心上星期帶肉丸朗去

1️⃣跑跑草地🌱🌱
2️⃣穿梭媽媽時代最愛玩的遊戲設施~捐山隆
3️⃣拍下📸滿意的全家福夕陽照🌄

一個陽光下午就能完成我們偽台中之旅😂
有時行程越簡單越好玩 。Yeah !

繼續圖片說故事!看看我們的小旅程吧!
今次大家都應該知我地去咗邊😊

第一站:上環中山紀念公園

第二站:豐物道海濱

第三站:西區公眾貨物裝卸區

香港有好多好靚地方,大家一齊發掘吧!

活動資訊

1)上環中山紀念公園
地址:西營盤東邊街北16號
開放時間:24小時

2)豐物道海濱 (中西區豐物道海濱休憩用地)
地址:中西區海濱長廊- 西區副食品批發市場段
開放時間:上午7時 – 晚上10時

3)西區公眾貨物裝卸區
地址: 西環碼頭
西環碼頭點去:香港大學站B出口,沿士美菲路向海傍一直走

====================

肉丸朗渾身是肉,有一對坐唔定的爸媽。時常發掘好地方周圍玩周圍食周圍買。想跟住肉丸朗邊玩邊成長?快D like同follow我哋啦。

FB:肉丸朗之快樂日常