Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

我愛Mama

Category

【為小朋友健康把關!】揀空氣清新機必睇3點!短時間淨化大空間,換氣率CADR你要識!

Read more

【為小朋友健康把關!】揀空氣清新機必睇3點!短時間淨化大空間,換氣率CADR你要識!

疫情反反覆覆,加上小朋友日日仲要返學,難免接觸到好多細菌病毒,甚至帶埋返屋企!除咗教小朋友返學時要消毒雙手,作為父母嘅都要為屋企環境做好把關,時刻保持家居空氣潔淨!其實要揀一部效能好嘅空氣清新機,淨係睇過濾能力係唔夠㗎!即睇內文提及嘅3點啦!