Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

快樂育兒

Category

【澳洲移民資訊站】港媽分享一家四口👨‍👩‍👧‍👦另類嘅移民方法✈️!

Read more

【澳洲移民資訊站】港媽分享一家四口👨‍👩‍👧‍👦另類嘅移民方法✈️!

港媽Kimmy有兩位小朋友👦🏻👧🏻,當年佢同老公都喺澳洲讀書📚,之後回流返香港生小朋友🤰🏻,但其實Kimmy一直都好想移民返澳洲生活育兒💭🥺,生咗小朋友之後,更加想移民返澳洲🇦🇺!但老公就想喺香港發展事業🤧💪🏻,唔想坐移民監入籍,所以遲遲都無申請🚫……直至老公👨🏻,機緣巧合下,發現一個唔洗坐移民監,又可以入籍嘅方法👀!!